Valberedningsutbildning – för det viktigaste i föreningen

Valberedningen är ett av medlemmarnas viktigaste instrument för att utveckla och påverka föreningen verksamhet och framtid. Genom att lyssna av styrelsens och medlemmarnas visioner och ambitioner är det valberedningen som vaskar fram lämpliga kandidater för årsmötet att ta ställning till.

Beskrivning av utbildning:
Vi vill med utbildningen ge valberedningens ledamöter en trygghet i sitt arbete. En förståelse för den egna organisationens grundläggande förutsättningar gällande stadgar, riktlinjer, mål och visioner betonas och diskuteras under utbildningen. En genomgång av valberedningen arbetssätt, utifrån en tidsatt checklista kopplat till deltagarnas egna förutsättningar, sker i gruppform. Frågor och svar är en annan central del under utbildningen.

Ur innehållet:

  • En förening i tiden
  • Engagemang och attityd
  • Föreningens organisation
  • Valberedningsarbetet och dess checklista
  • Årsmötet

Arbetsformer:

  • Teori
  • Diskussion och grupparbete
  • Erfarenhetsutbyte

Primär målgrupp
Medlemmar i valberedning, Blivande medlemmar i valberedningen eller Styrelseledamöter i idéburen organisation inom Malmö stad

Workshopsledare
Olle Möller, Malmö.
Olle har en lång erfarenhet av idéburen sektor och har varit verksam inom flera olika delar av föreningslivet i olika typer av uppdrag.

Form
Digitalt 2,5 timmar, via Zoom.

Tid/datum
18.00 – 20.30 den 26 oktober 2021.

Kostnad
Workshopen är kostnadsfri.

Anmälan/kallelse
Sker via följande länk https://bit.ly/3g64YcCvalberedning senast den 20 oktober 2021.
Länk till deltagare skickas ut senast den 25 oktober.

Frågor
Kontakta Olle Möller, KC Kompetenscenter, 0708–995537 alt. olle.moller@kckompetenscenter.se
Välkommen med din anmälan!

Valberedningsutbildning – inbjudan

I samverkan


https://foreningspoolmalmo.se
https://kckompetenscenter.se

Posted in Nyheter.