Volontärbarometern 2023

Nu har Volontärbarometern 2023 lanserats, Volontärbyråns årliga rapport om det ideella engagemanget. Rapporten bygger på enkätundersökningar bland både volontärer och ideella organisationer.

Årets undersökning innehåller, som tidigare år, siffror om vad volontärer ägnat sig åt, och vad som är viktigt för de som har engagerat sig ideellt. Bland annat visar den att de flesta engagerar sig i barn och ungdomsfrågor samt att oro för samhällsutvecklingen och medmänsklighet är drivkraften bakom engagemanget.

Höjdpunkter från Volontärbarometern 2023
97 % av volontärerna upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning
94 % av volontärerna mår bättre tack vare engagemanget
67 % av de unga volontärerna upplever att engagemanget har hjälpt i arbetslivet
62% av volontärerna känner sig mindre ensamma tack vare engagemanget

Läs mer och ladda ner Volontärbarometern 2023 här

Posted in Nyheter.