Vill din förening vara med och arrangera Bokskogens dag?

Temat för 2019 är Rekreation, motion och hälsa.
Låt fantasin flöda och låt naturen bli en inspirationskälla. Vad gör ni för att rekreation, motion och hälsa? Visa upp er verksamhet och låt deltagarna prova på.

Tid: Söndag 1 september kl. 10.00–15.00.
Plats: Torups rekreationsområde

För mer info och anmälan mejla mats.schold@malmo.se

Posted in Nyheter.