Vilka behov ser föreningslivet efter pandemin?

Sakta lyfts de olika restriktioner som infört med anledning av Covid 19-pandemin och vi ser framför oss att verksamheter återgår till en ny verklighet.

För att möta den och ge bästa stöd till Malmös föreningsliv ställer vi några frågor där era svar är viktiga för oss. Vi ber er därför att avsätta några minuter för att fylla i denna enkät. Den samlade bilden är ytterst viktig att få. Alla svar är av betydelse. Skulle mer än ett svar lämnas av föreningen är det OK så länge det inte är samma person.

Svaren kommer att sammanställas och analyseras. Slutsatser kommer att presenteras både för föreningsliv, kommunala beslutsfattare och politiker efter sommaren.

Svara på enkäten senast den 31 juli här: https://sv.surveymonkey.com/r/P3GZ7Z6

Använd gärna nedan pdf fil, för att förbereda/diskutera svaren innan ni fyller i enkäten digitalt.
Vilka behov ser föreningslivet efter pandemin-Enkätundersökning Malmöföreningarna

Posted in Nyheter.