Viktiga datum att ha koll på i januari

Är din förening registrerad hos fritidsförvaltningen så tänk på att er förening ansvarar för att veta när det är dags att rapportera, redovisa, uppdatera uppgifter och skicka in handlingar i det digitala systemet.

I januari måste ni ha koll på lönebidrag, lokalstöd och aktivitetsstöd.

15 januari

Skicka in löneuppgift
De föreningar som får lönebidrag från fritidsförvaltningen skickar in löneuppgifter för anställda som får lönebidrag från arbetsförmedlingen kvartal 4 föregående år.

Ansök om lokalstöd

Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lokalstöd för kvartal 4 föregående år.

25 januari

Registrera närvaro
Alla föreningar som vill ansöka om aktivitetsstöd registrerar närvaro och för aktiviteter för perioden 1 oktober–31 december från föregående år.

31 januari

Skicka in arbetsgivardeklaration på individnivå (konsulent)
Alla föreningar som beviljats grundstöd konsulent skickar in arbetsgivardeklaration på individnivå för föregående år.

Skicka in arbetsgivardeklaration på individnivå
De föreningar som beviljats lönebidrag från fritidsförvaltningen under föregående år skickar in arbetsgivardeklaration på individnivå för anställda som fick lönebidrag från arbetsförmedlingen för föregående år.

Se alla viktiga datum här:
https://malmo.se/For-foreningar/Foreningsliv—Idrott-och-fritid/Viktiga-datum-att-ha-koll-pa.html

Posted in Nyheter.