Viktiga datum att ha koll på i april

Är din förening registrerad hos fritidsförvaltningen så tänk på att er förening ansvarar för att veta när det är dags att rapportera, redovisa, uppdatera uppgifter och skicka in handlingar i det digitala systemet.

I april måste ni ha koll på lovbidrag, lönebidrag, lokalstöd och aktivitetssstöd.

1 april

Ansök om lovbidrag
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lovbidrag för sommarlovet.

15 april

Skicka in löneuppgift
De föreningar som får lönebidrag från fritidsförvaltningen skickar in löneuppgifter för anställda som får lönebidrag från arbetsförmedlingen kvartal 1.

Ansök om lokalstöd
Alla bidragsberättigade föreningar kan ansöka om lokalstöd för kvartal 1.

25 april

Registrera närvaro och ansök om aktivitetsstöd
Alla föreningar som vill ansöka om aktivitetsstödet registrerar närvaro och ansöker om aktivitetsstöd för perioden 1 januari–31 mars

Se alla viktiga datum här:
https://malmo.se/For-foreningar/Foreningsliv—Idrott-och-fritid/Viktiga-datum-att-ha-koll-pa.html

Posted in Nyheter.