#ViärMalmöandan

Nu gör vi verkstad av Malmöandan! Under ett antal år har processen pågått kring att ta fram dokumenten som är bakom Malmöandan. Nu är det dags att ta nästa steg och börja göra verkstad.

Det pågår idag ett antal olika projekt och samarbeten mellan föreningarna i Malmö och Malmö stad. Viktigt är att dessa synliggörs och lyfts fram. Ett sätt att göra det är att börja kommunicera ut detta under #ViärMalmöandan. Berätta om vad din förening gör för att hantera någon eller några av de fem samhällsutmaningar som är utpekade i Malmöandans samarbetsplan.

Vilka är då de fem samhällsutmaningarna som vi ska börja arbeta kring? De är

  • Ungas hälsa och livsstil
  • Jämlik fritid och kultu
  • Stadsliv, allmänna platser och lokaler
  • Delaktighet, trygghet och demokrati
  • Nya vägar till arbete och aktivitet

Vad gör din förening idag kring detta?
Vad vill ni göra?

Bjud in mig till samtal om Malmöandan. Bjud in mig så att jag får möjlighet att lära mig mer om er förening. Jag är nyfiken och vill nu se till att det blir mer verksamhet kring Malmöandan.

Ulf Bingsgård
Ulf.Bingsgard@malmoandan.se
Mobil: 0730-31 36 73

Facebook: www.facebook.com/malmoandan
Hemsida: www.malmoandan.se
Instagram: malmoandan
Twitter: malmoandan

 

Posted in Nyheter.