Verkstad kring Malmöandan – andra träffen

Nu fortsätter vi göra verkstad av visionerna. Träffarna är öppna för alla idéburna organisationer i Malmö, men föranmälan är obligatorisk.

Överenskommelse Malmöandan handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad. Malmöandans vision är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi ska klara de utmaningar som vi i Malmö står inför. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans.

Verkstad kring samhällsutmaning ”Ungas hälsa och livsstil”
Nästa träff kring denna utmaning är den 4 april kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 2 april till info@malmoandan.se
Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.

Verkstad kring samhällsutmaning ”Jämlik fritid och kultur”
Nästa träff kring denna utmaning är den 25 april kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 23 april till info@malmoandan.se
Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.

Verkstad kring samhällsutmaning ”Stadsliv, allmänna platser och lokaler”
Nästa träff kring denna utmaning är den 24 april kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 23 april till info@malmoandan.se
Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.

Verkstad kring samhällsutmaning ”Delaktighet, trygghet, demokrati”
Nästa träff kring denna utmaning är den 29 april kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 26 april till info@malmoandan.se
Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.

Verkstad kring samhällsutmaning ”Nya vägar till arbete och aktivitet”
Nästa träff kring denna utmaning är den 3 april kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 1 april info@malmoandan.se
Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.

Läs om de fem samhällsutmaningarna här

Frågor? Kontakta Ulf Bingsgård, ulf.bingsgard@malmoandan.se

Varmt välkommen!

Ulf Bingsgård
Samordnare, Malmöandan

Posted in Nyheter.