Välkommen på konferens om Tillit – Inkludering – Föreningslots

Den 19:e maj mellan 13-16 bjuder Engagemang i Malmö in till digital konferens med Susanne Wallman Lundåsen*, docent, Linköpings Universitet & knuten till Centrum för civilsamhällesforskning vid Ersta Sköndal Bräcke högskola och Nader Ghaemi**, Stadsdelssamordnare Berga, Linköpings kommun som gäster och kommer bl.a. att ge sin syn på tillitens betydelse och hur viktig samverkan är för det lokala.
I anslutning till deras föredragande kommer ett samtal att äga rum mellan Susanne och Nader, samt Aage Radmann, sociolog, Malmö universitet och Norges idrettshøgskola som i nuläget bl.a. forskar om hållbart ledarskap. Du kommer att få möjlighet att ställa frågor vid samtalet.

Utöver denna programpunkt kommer konferensen också innehålla ett erfarenhetsutbyte i diskussionsgrupper där 3 olika spännande teman kommer diskuteras och där dina tankar är viktiga: Tillit – Inkludering – Föreningslots (som en ny kommande tjänst i idéburen sektor i vårt land).

Plats: Zoom (länk skickas till de som anmält sig)

Anmälan till konferensen

* Susanne Wallman Lundåsen forskar om lokal demokrati, civilsamhället & variationer i social tillit på lokal nivå. Hennes forskning handlar om hur deltagande i civilsamhället inverkar på politiskt deltagande och om lokala faktorer bidrar till mellanmänsklig tillit.

** Nader Ghaemi har stort intresse för att jobba med människor och samverkar för att skapa trygghet i området i sitt befintliga yrkesuppdrag, samt arbetar med strategiska samhällsfrågor med budskapet:
En för alla, alla för vem?

Konferensen genomförs inom ramen för Engagemang i Malmö som finansieras av Länsstyrelsen Skåne.

 

Posted in Nyheter.