Utvecklingsbidrag 2019

I Föreningsstöd 2019 kommer ni hitta nyheten Utvecklingsbidrag. För att kunna söka bidraget behöver föreningen delta i en obligatorisk idéverkstad samt i Jämställdhets och antidiskrimineringsutbildning. Är ni en förening som har en konkret idé kring hur ni vill utveckla er verksamhet genom att arbeta med jämställdhet, antidiskriminering, integration, och ökad delaktighet av barn och unga, så är ni mycket välkomna till vår idéverkstad. Där kommer ni kunna utveckla idén vidare, hitta samarbetspartners och får mer information om Utvecklingsbidraget. De kommande utbildningar är:

Idéverkstad: 25 april kl 17:30 – 20:30
Jämställdhets och antidiskrimineringsutbildning: 23 maj kl 17:30 – 20:00

Anmälan till samtliga utbildningarna hittar ni under följande länk:
https://malmo.se/foreningsutbildning

Posted in Nyheter.