Utbildning: Parasportens grunder

Bild: Parasport Sverige

Söndag den 5 februari 2023 bjuder RF-SISU Skåne in till Parasportförbundets nya grundutbildning, “Parasportens grunder”.

I denna utbildning går vi bland annat igenom vad parasport är för något, vem parasport riktar sig till och hur den är organiserad.

Syftet med utbildningen är att ge en ökad kunskap, förståelse och trygghet gällande parasport.

Utbildningen är idrottsöverskridande och ger utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagande föreningar och innehåller såväl teoretiska som praktiska moment.

Var: Malmö (Baltiska hallen, biblioteket. Eric Perssons väg 6)
När: Söndagen den 5 februari kl 13.00-16.00
Utbildare: Frida Lundh och Stefan Gahne

Mer information och anmälan:
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1686204

Posted in Nyheter.