Utbildning i Barnkonventionen med Johanna Wester

Hur levandegör vi Barnkonventionen i föreningslivet?
Den 1 januari 2020 blir FN:s konvention för barnets rättigheter bindande lag i Sverige. Inför det är du i Malmös föreningsliv varmt välkommen till ett inspirerande pass där vi tillsammans lär oss grunderna i Barnkonventionen och vrider och vänder på frågor som: Vad är egentligen en mänsklig rättighet? Vilken kopplingar finns mellan föreningsliv och ungas rätt till utveckling? Hur tillämpas ett barnrättsperspektiv? Vilka konkreta verktyg finns för att jobba med barnrätt i det dagliga?

Till vår hjälp har vi Johanna Wester, utbildare i barns rättigheter för Svenska FN-förbundet och tidigare informatör för UNICEF, kommunikatör på ECPAT och kursledare på Amnestyakademin.
Läs mer på BarnsRattigheter.com eller OmRättigheter.se

När: 10 december kl 13-16 eller kl 18.00-21.00
Var: Kc Kompetenscenter Idéburen Sektor, Nobelvägen 21, Malmö
Anmäl digmalmo.se/foreningsutbildning

Inbjudan

Posted in Nyheter.