Ungdomsbarometerns rapport om ungas träningsvanor

Ungas intresse för träning och hälsa ökar och fler vill vara med och påverka samhället. Om idrottsrörelsen lyckas ta till vara ungas engagemang kan fler fortsätta att idrotta längre, enligt Ungdomsbarometerns rapport om ungas träningsvanor.

Dagens ungdomsgeneration blir allt mer värderingsstyrd. När unga beskriver sig själva hamnar ”identiteterna” antirasist, feminist och miljövän högst på listan. Begreppen sportfantast och träningsfreak kommer längre ner, i mätningen i Ungdomsbarometerns rapport om ungas motions- och träningsvanor.

Det innebär dock inte att unga är mindre intresserade av att idrotta än tidigare. Tvärtom har intresset för träning, idrott och hälsa ökat de senaste åtta åren. Men unga idag nöjer sig inte med att enbart vara fotbollsspelare, gymnaster eller simmare.

– Dagens unga är mer komplexa, sett till intressen och identiteter, än vad vi i tidigare generationer varit. Det innebär att vi som idrottsrörelse behöver svara upp mot delvis nya krav. Kan vi exempelvis möta den nya, värderingsstyrda generationens önskan om ett jämlikt, jämställt och hållbart sammanhang? säger Malin Träff, barn- och ungdomsansvarig på RF/SISU.

Läs mer: https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/Ungasengagemangnyckeltillfortsattidrottande

Posted in Nyheter.