Ungdomsbarometern 2023

Fler unga vill engagera sig – om de bara får frågan. Det visar resultaten i Ungdomsbarometern 2023 där unga mellan 15 och 24 år fått svara på frågor om bland annat engagemang och träning- och motionsvanor.

Riksidrottsförbundet och Ungdomsbarometern har under många år arbetat tillsammans för att kartlägga ungas värderingar, attityder och beteendemönster kopplat till tränings- och motionsvanor. I rapporten riktas strålkastarljuset för första gången mot ungas ideella arbete och engagemang. Den visar att fler än de som har fått frågan har ett intresse för att hjälpa till inom föreningslivet.

Ungdomsbarometern 2023

https://www.rf.se/nyhetsarkiv/nyheter/2023-04-04-unga-vill-engagera-sig—om-de-far-fragan

Posted in Nyheter.