Tips till idrottsföreningar för att minska elanvändning

Bild: rf.se

Den rådande utvecklingen av elpriser påverkar alla idrottsföreningar på ett eller annat sätt och för många har priserna inneburit en tuff situation. Genom att minska elanvändningen kan föreningar spara in pengar och samtidigt bidra till att sänka den totala energiförbrukningen i Sverige. Idrottsföreningar har olika förutsättningar att spara el, men alla kan göra något.

Riksidrottsförbundets råd och tips till förbund och föreningar:
https://www.rf.se/RFarbetarmed/idrottsanlaggningarochidrottsmiljoer/Energieffektivisering/

Posted in Nyheter.