Tips om projektbidrag – Grannskapsinitiativet

Ni har väl inte missat detta projektbidrag som kan sökas året runt? Postkodstiftelsen efterfrågar ansökningar från lokala föreningar runtom i Malmö.

Information om Grannskapsinitiativet

  • Syfte: Bidra till levande, öppna och tillgängliga grannskap runtom i Sverige.
  • Projekt: Stöd ges till nya gemensamma aktiviteter i närområdet som stärker gemenskapen mellan människor, skapar nya möten och/eller bidrar till ökat välbefinnande och hälsa.
  • Vilka kan söka? Ideella föreningar och allmännyttiga stiftelser. Organisationen ska ha ett svenskt organisationsnummer sedan minst ett år och haft ett bokslut.
  • Stöd: Man kan söka 20 000–50 000 kronor. Projektet ska helt eller i huvudsak finansieras av pengarna från Postkodstiftelsen.
  • Projektlängd: Projekt inom Grannskapsinitiativet kan vara 1 till 9 månader.
  • Inspiration: Bland projekten som redan fått stöd finns till exempel öppna idrottsaktiviteter, lokala evenemang, guidningar, kurser, integrationsinsatser, kultur och forum för samtal.
  • Läs mer och ansök här: https://postkodstiftelsen.se/grannskapsinitiativet/
    Har ni en passande idé ni vill förverkliga? Tveka då inte att söka! Man kan söka året runt och besked om stöd ges redan inom 2-6 veckor.
Posted in Nyheter.