Summering från Riksidrottsmötet 2019

Representanter för Riksidrottsförbundets 71 medlemsförbund, och SISU Idrottsutbildarnas 74 medlemsorganisationer har nu avslutat Riksidrottsmötet i Jönköping efter att ha varit med och fattat beslut om en rad framtidsfrågor för hela idrottsrörelsen. Björn Eriksson valdes till ordförande i Riksidrottsstyrelsen för ytterligare två år – fram till nästa stämma Uppsala år 2021.

Några Riksidrottsstämmans beslut:

Läs mer här

Posted in Nyheter.