Styrelsekunskap grund 28 augusti

Nu startar vi upp höstens föreningsutbildningar. Först ut är Styrelsekunskap grund som riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap.

Kursinnehåll:
Stadgegenomgång
Vad innebär det att teckna föreningens firma
Vem bör sitta i valberedningen
Hur hålls ett årsmöte
Hur skrivs ett årsmötesprotokoll
Vad innebär ansvarsfrihet
Föreningens uppbyggnad
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem

När: 28 augusti kl. 18.00-20.30
Plats: Kockum Fritid

Anmälan: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Posted in MISO.