Styrelsekunskap grund 27 november

Det finns ett fåtal platser kvar till terminens sista föreningsutbildning Styrelsekunskap grund. Utbildningen riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö och är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd.

Kursinnehåll:
Stadgegenomgång
Vad innebär det att teckna föreningens firma
Vem bör sitta i valberedningen
Hur hålls ett årsmöte
Hur skrivs ett årsmötesprotokoll
Vad innebär ansvarsfrihet
Föreningens uppbyggnad
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem

När: 27 november kl. 18.00-20.30
Plats: Kockum Fritid

Anmälan: https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Posted in MISO.