Styrelsekunskap grund 24 november

Föreningspool Malmö arrangerar höstens sista tillfälle för föreningsutbildningen Styrelsekunskap grund den 24 november. Denna grundkurs riktar sig till nya styrelsemedlemmar utan större erfarenhet av styrelsearbete och kursen ger en grundläggande utbildning i föreningskunskap.

Kursinnehåll:
Föreningsbegrepp
Föreningens uppbyggnad
Stadgegenomgång
Vad innebär det att teckna föreningens firma
Vem bör sitta i valberedningen
Hur hålls ett årsmöte
Hur skrivs ett årsmötesprotokoll
Vad innebär ansvarsfrihet
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem

Anmäl dig här:
https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Posted in Nyheter.