Styrelsekunskap avancerad 18 maj

Föreningspool Malmö arrangerar föreningsutbildningen Styrelsekunskap avancerad den 18 maj. Utbildningen riktar sig till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete och är gratis för föreningar i Malmö.

Kursinnehåll:
Relationen mellan styrelse och medlem
Hur hålls ett extra årsmöte
Ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut
Intern föreningsdemokrati
Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning
Verksamhetsidé – Verksamhetsinriktning – Vision – Verksamhetsplanering
Förenings- och styrelseutveckling?

När: 18 maj kl. 18.00-20.30

Mer information och anmälan:
https://foreningspoolmalmo.se/utbildning/

MISO och Malmö Ideella genomför grundläggande föreningsutbildningar utifrån avtal med fritidsförvaltningen.

Posted in Nyheter.