Styrelsekunskap avancerad 17 oktober

Föreningsutbildningen Styrelsekunskap avancerad riktar sig till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö.

Kursinnehåll:
Föreningsbegrepp
Föreningens uppbyggnad
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem
Kursen innehåller även ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut
Intern föreningsdemokrati
Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning

Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3. Ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka.

När: 17 oktober kl. 18.00-20.30

Mer information och anmälan: www.foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Posted in Okategoriserade.