Styrelsekunskap avancerad 11 mars

Föreningsutbildningen Styrelsekunskap avancerad riktar sig till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö och obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3 enligt Fritidsnämndens föreningsstöd. Ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka.

Kursinnehåll:
Relationen mellan styrelse och medlem
Hur hålls ett extra årsmöte
Ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut
Intern föreningsdemokrati
Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning
Verksamhetsidé – Verksamhetsinriktning – Vision – Verksamhetsplanering
Förenings- och styrelseutveckling?

När: 11 mars kl. 18.00-20.30
Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö

Mer information och anmälan: www.foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Posted in MISO.