Styrelsekunskap avancerad 11 februari

Föreningsutbildningen Styrelsekunskap avancerad riktar sig till styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete. Utbildningen är gratis för föreningar i Malmö.

Kursinnehåll:
Styrelsens roll
Relationen mellan styrelse och medlem
Kursen innehåller ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut
Intern föreningsdemokrati
Ökad förståelse för ekonomiskt ansvar- och styrning
Verksamhetsidé – varför, och för vem finns vi till?
Verksamhetsinriktning – inriktning och överenskommelse om hur vi driver föreningen
Vision – vad drömmer vi om?
Verksamhetsplanering – vem gör vad och hur?

Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 3. Ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka.

När: 11 februari kl. 18.00-20.30
Plats: Kockum Fritid

Mer information och anmälan: www.foreningspoolmalmo.se/utbildning/

Posted in MISO.