Statsbidrag till civilsamhället ett viktigt verktyg för demokratin

Varje år fördelar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ungefär 350 miljoner kronor i bidrag till civilsamhällets organisationer i Sverige på uppdrag av regeringen. Det handlar om organisations-, projekt- och verksamhetsbidrag där den allra största delen går till barn- och ungdomsorganisationer. Statsbidragen är verktyg för riksdag och regering att uppnå olika politiska mål. De är viktiga för att skapa goda förutsättningar för civilsamhällets organisationer och ofta en grund för att de ska kunna bedriva sin verksamhet.

– Civilsamhället gör ett fantastiskt arbete. De är ofta de som är bäst på att möta problem som offentlig sektor inte kan ta sig an. Det handlar om omfattande och samhällsnyttiga insatser som många gånger inte skulle kunna göras utan de bidrag som man får från staten säger generaldirektör Lena Nyberg.

I videon från senaste sändningen av “MUCF idag” får du veta mer om de bidrag MUCF delar ut, varför de finns, vilka som får ta del av dem och vilken nytta de gör i samhället. Du får också höra några organisationer reflektera kring bidragen.
https://www.youtube.com/watch?v=JyXgk3dPlwM

– I dagens tider när man inte kan ta demokratin för given kan man konstatera att civilsamhället är en viktig del i demokratiutvecklingen och en demokratiskola som ger människor goda förutsättningar för att vara med och utveckla samhället och att engagera sig, säger Lena Nyberg.

Läs mer om MUCF:s olika bidrag på mucf.se:
https://www.mucf.se/bidrag

Läs hela nyhetsbrevet från MUCF januari här

Posted in Nyheter.