Sprid era sportevenemang!

Vad är Malmös stads evenemangskalender?
I Malmö stads evenemangskalender hittar Malmöbor och besökare allt som händer i Malmö
– konserter, teater, barnaktiviteter, festivaler, föredrag, utställningar, mässor, sportevenemang med mera.

Malmö stad tillhandahåller tjänsten helt kostnadsfritt för Malmös arrangörer och idag använder drygt 200 organisationer kalendern för att marknadsföra sig. Evenemangsinformationen som läggs in i systemet publiceras i flera olika kanaler, bland annat:

Malmö mest heltäckande evenemangskalendarium
www.malmo.se/evenemang

Kalendariet i Tidningen Vårt Malmö (ges ut till alla hushåll i Malmö)

Informationen i evenemangsdatabasen används även i marknadsföringen av Malmö, av Malmö Turism, av Malmös hotell, i tillfälliga trycksaker och kampanjer, vid presskontakter och mässor med mera.

Mer information om Malmö stads evenemangskalender

 

Posted in Nyheter.