Sport Open – för en mer inkluderande, jämställd och jämlik idrott

Sport Open är ett samverkansprojekt som drivs av Skåneidrotten, Malmö universitet och En kreativ byrå med syfte att utveckla nya idéer och samarbeten för att skapa en mer inkluderande och hållbar idrott.

Sport Open ska under hösten 2019 samla in idéer som bidrar till en mer inkluderande, jämställd och jämlik idrott. Idéerna kan vara olika stora, och ha kommit olika långt. Det kan vara idéer som kommer från idrottsföreningar, individer, företag, kommuner eller andra sammanslutningar. Det spelar ingen roll vem som äger idén eller hur tidig man är med sin idé. Vi vill samla in alla idéer för att lära, samla kunskap och identifiera vad som krävs för att idéerna ska kunna realiseras och förverkligas i nästa steg.

Din hjälp behövs för att göra idrotten mer inkluderande och hållbar!

Skicka in din idé här:
https://www.sportopen.se/skicka-in-ide

Mer information:
https://www.sportopen.se/

Posted in Nyheter.