Sök stöd från Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond behandlar ansökningar som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet genom utbildning av ledare. Med ideell ungdomsverksamhet menas verksamhet i föreningsliv eller nätverk som drivs av, med eller för unga människor.

Sista ansökningsdag är den 15 februari 2020.

Mer information, kriterier samt kontaktuppgifter för frågor finns på www.gv90.se

Posted in Nyheter.