Skånes skolidrottsförbund har fått stöd för LIR – Ledare i rörelse

Vid årets femte sammanträde den 21 oktober fördelade Arvsfondsdelegationen närmare 131 miljoner kronor till 41 nyskapande och utvecklande projekt över hela landet.
Bland annat får Svenska Handbollförbundet drygt sju miljoner kronor för projektet Parahandboll som ska utveckla två spelformer inom handbollen: en rullstolsklass för personer med rörelsenedsättning och en gående klass för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Skånes skolidrottsförbund har fått stöd med 2 413 308 kr för LIR – Ledare i rörelse
Projektet syftar till att lyfta ungas röster och skapa former för ökat inflytande i idrottsrörelsen. Målet är att utveckla nya verktyg och arbetsmodeller för en ny ungdomsverksamhet samt en digital arena. Den primära målgruppen för projektet är barn och unga i åldern 12-25 år.

Skolidrottsföreningar i hela Skåne kommer att involveras med stöd från handledare för utveckling av nya former för engagemang och aktiviteter efter grundskolan. Projektet ska utveckla en digital arena för interaktion med andra barn och unga inom skolidrotten samt en ledarbank dit unga ledare kan anmäla sig för att få kontakt och uppdrag av andra föreningar som är i behov av ledare.

Efter projektet är avslutat kommer den digitala arenan drivas vidare av Skånes idrottsförbund. En ny ungdomsverksamhet inom skolidrotten etableras inom den ordinarie verksamheten med fördjupat samarbete med kommuner och idrottsföreningar. Ungdomarna kan fortsätta vara aktiva medlemmar eller fortsätta som ambassadörer, ungdomskonsulenter och utbildare inom förbundet eller andra föreningar. Metoderna och den digitala arenan planeras spridas till andra distrikt och förbund.

https://www.arvsfonden.se/

Posted in Nyheter.