Skånes idrottsledarstipendier 2023

Dags att nominera till Skånes idrottsledarstipendier 2023.
Samtliga RF-anslutna föreningar i Skåne kan nominera två ledare under förutsättning att ledarna inte är av samma kön. Nomineringsperioden är 15 januari – 25 februari 2023

Varje stipendium är på 10 000 kronor, varav 7 000 går till idrottsledaren själv och 3 000 till dennes förening för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet.

Bakom stipendierna står Sparbanksstiftelserna i Skåne som tillsammans med RF-SISU Skåne vill uppmärksamma alla ideellt arbetande idrottsledare som engagerar sig i barn- och ungdomsidrotten i regionen.

Mer information och Nominera här:
https://www.rfsisu.se/distrikt/skane/vi-arbetar-med/sarskilda-uppdrag/skanes-idrottsledarstipendium

Posted in Nyheter.