Signering och ceremoni för Överenskommelsen Malmöandan

Malmö stad och Idéburen sektor har under 2016-2017 arbetat fram en överenskommelse kring långsiktiga förutsättningar för samverkan. I första skedet har en överenskommelse tagits fram och under hösten ska en handlingsplan tas fram.

Nu ska överenskommelsen, som heter Överenskommelsen Malmöandan, signeras av kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh vid en festlig ceremoni i Rådhuset tillsammans med stadens föreningsliv.

Pressmeddelande

Posted in Nyheter.