Save the date! Konferens om Engagemang i Malmö

Den 19:e maj kl. 13-16 är du välkommen på en digital konferens som genomförs inom ramen för §37a-projektet Engagemang i Malmö.
Konferensen kommer bl.a. ha fokus på tillitens betydelse, ideellt arbete och utvecklandet av konceptet Föreningslots i Malmö.

Under tiden projektet har pågått har vi arbetat med att försöka samla de personer i Malmö som de själva eller andra betraktar som en föreningslots. Det kan vara den tjänstepersonen i idéburen och offentlig sektor; volontären, ledaren, tränaren; eller helt enkelt en privatperson. Dessa personer skapar tillit och ger stöd till individer på sin väg in i samhället.

På programmet har vi bl.a. 2 keynotes, en som diskuterar bl.a. frågan om tillit i sin forskning och en som genom sitt professionella och ideella arbete stöder individer på sin väg in i samhället:
Susanne Wallman Lundåsen, docent, Linköpings Universitet:
Forskar om lokal demokrati, civilsamhället och variationer i social tillit på lokal nivå. Hennes forskning handlar om hur deltagande i civilsamhället inverkar på politiskt deltagande och om lokala faktorer bidrar till mellanmänsklig tillit. Har bl.a. bidragit med ett kapitel i senaste rapporten av ” Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019” som heter ”Ideellt arbete och politiskt deltagande”

Nader Ghaemi, Stadsdelssamordnare Berga, Linköpings kommun och ideellt aktiv i lokala fotbollsklubben:
Älskade att spela fotboll när han till Sverige från Iran och kom med i ett lag redan efter en vecka. Där fick han kontakt med en tränare som hade jobb och ett ordnat liv. Han blev en mentor. Nader tog examen som civilingenjör med data- och it-inriktning. Senare väcktes intresset för att jobba med människor och strategiska samhällsfrågor och han läste antropologi och sociologi.

Vid frågor kontakta:
Föreningslots Mikael Johansson
mikael@malmoideella.se
0729-99 83 77

Engagemang i Malmö finansieras av Länsstyrelsen Skåne och är en samverkan mellan Malmö Ideella, MISO och Malmö stad

Posted in Nyheter.