Riksidrottsförbundets rapport Två år med corona

I Riksidrottsförbundets rapport Två år med corona har närmare 2500 idrottsföreningar svarat på enkätfrågor om coronakrisen, och specialidrottsförbund och ytterligare idrottsföreningar har intervjuats om effekterna av pandemin.

Mer än varannan idrottsförening är orolig för framtiden och för det tapp av medlemmar, ledare och tränare som skett under två år med corona. Störst är oron för att tappa tonåringar. Idrottsföreningarna är även bekymrade för ekonomin.

Läs rapporten Två år med corona här

 

 

Posted in Nyheter.