RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott i föreningsversion

Bild: rf.se

Riksidrottsförbundets Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är en praktisk guide för barn- och ungdomsidrotten i Sverige. Riktlinjerna stödjer den svenska idrottsrörelsens mål att bli den bästa i världen för alla åldrar. De finns till för att skapa en ungdomsverksamhet som respekterar barns rättigheter enligt barnkonventionen och de främjar idrottsrörelsens övergripande mål.

Nu finns en kortversion av riktlinjerna tillgänglig. Versionen vänder sig till idrottsföreningar och bygger såklart på det dokument som förbunden har att förhålla sig till. Ladda ner den och läs den tillsammans med andra i din förening.
https://www.rfsisu.se/distrikt/skane/vi-arbetar-med/barn–och-ungdomsidrott/framtidens-barn–och-ungdomsidrott-i-fokus

Posted in Nyheter.