Remissvar Förenings- och lokalstöd 2024

MISO, DHR Malmö och Fotbollsklubbarnas Samorganisation är remissinstanser gällande förslag till förändringar i Förenings- och lokalstöd 2024 från fritidsförvaltningen.

Tillsammans har organisationerna lämnat in följande remissvar:

Remissvar Föreningsstöd 2024

Posted in Nyheter.