Remisskonferens 10 oktober

Till MISOs medlemsföreningar

Varje år görs en översyn av Föreningsstöds regelverk som omfattar fritidsnämndens allmänna bestämmelser och bidragsregler. Dokumentet redogör för förslag på förändringar till Föreningsstöd 2019.

MISO inbjuder tillsammans med HISO och Malmö Ideella 2 representanter från er förening till en remisskonferens 10 oktober rörande det utsända förslaget ”Reviderade förslag Föreningsstöd 2019”.

Se förslaget här: Remiss Föreningsstöd 2019

Plats
KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö

Datum
10 oktober

Tid
15.00 – 17.00 (pass 1)
17.30 – 19.30 (pass 2)
2 olika pass så att fler kan få möjlighet att vara med

Medverkande
Malin Eggertz Forsmark, Fritidsförvaltningen
Anna Jönsson, Fritidsförvaltningen
Representanter från HISO, MISO och Malmö Ideella

Program
Genomgång av förslaget
Diskussion/grupp
Redovisning/sammanfattning

Anmälan
https://bit.ly/2xyu51l, senast 9 oktober.
Fika serveras.

Frågor
linda.attin@miso.se

Ni kan naturligtvis även lämna synpunkter som ni har till MISO som sammanställer medlemsföreningarnas synpunkter. Dessa vill vi dock ha senast den 11 oktober kl 12:00.

Inbjudan Remisskonferens 10 oktober

Posted in MISO.