Regeringens besked gör det lättare för idrotten att göra rätt

Regeringen har beslutat att fortsatt tillåta Riksidrottsförbundet att använda personnummer när statens stöd ska fördelas till idrottsföreningarna.

Användandet av personnummer gör det enklare för oss att kontrollera att skattepengar används på rätt sätt och försvåra fusk. Riksidrottsförbundet agerar i myndighets ställe och tack vare det positiva beskedet kan vi fortsätta kontrollera att pengarna hamnar i rätt ficka säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

Läs mer här

Posted in Nyheter.