Överenskommelsen – Malmöandan

Tillsammans vill MISO var med och skapa större hållbarhet i staden

 Malmöandan – handlar om samverkan mellan hela den idéburna sektorn i Malmö och Malmö stad.

Överenskommelsen antogs den 14 juni 2017 och beskriver övergripande vision, värderingar och strategi för samverkan. Visionen är en mer jämlik, öppen och demokratisk stad. Vi lär av varandra, och vill förändra tillsammans. Vad vi vill förändra och hur vi gör det beskrivs i denna samarbetsplan.

Kommunstyrelsen i Malmö stad beslutade om samarbetsplanen den 13 juni 2018. I korthet innebär det att idéburen sektor nu får resurser att sätta igång arbetet med att förverkliga samarbetsplanen under 2018–2019. Arbetet är tänkt att i första perioden fortgå till 2022.

Läs mer på www.malmoandan.se

Nu finns grundläggande förutsättningar att utveckla samverkan tillsammans. Vi öppnar upp med hållbara ambitioner och nästa steg är de fem prioriterade samhällsutmaningar att samverka kring.

  • Ungas hälsa och livsstil
  • Jämlik fritid och kultur
  • Stadsliv, allmänna platser och lokaler
  • Delaktighet, Trygghet, Demokrati
  • Nya vägar till arbete och aktivitet

Nu påbörjar vi även rekrytering av en person till en samordnartjänst. Se bifogad annons.Annons_Samordnare

Föreningar och organisationer som vill engagera sig mer i Malmöandans prioriterade samhällsutmaningar kan göra det. Vi återkommer med mer information, i samband med att vi bjuder in till stormöte.

Save the Date tisdagen den 21 augusti kl 17.00-18.30.
Mer information kommer i början på augusti.

Har ni frågor och funderingar, så tag kontakt med Linda Attin linda.attin@miso.se

Idrottshälsningar
MISOs styrelse

Posted in Nyheter.