Örebro är Sveriges föreningsvänligaste kommun 2022

Sveriges Föreningar har valt att utse Örebro kommun till 2022 års föreningsvänligaste kommun. Priset har delats ut sedan 2010 och det är andra gången priset landar i Örebro.

Sveriges Föreningar är en rikstäckande organisation som har som syfte att stödja och stärka de lokala paraplyorganisationerna samt påverka och vara en röst nationellt i frågor som berör det lokala föreningslivet. I bedömningen av de nominerade kommunerna tar man extra hänsyn till ledorden; Självständighet, Respekt, Delaktighet i strategier och Goda villkor att verka.

Årets motivering till vinnaren, Örebro kommun, lyder;

”Årets kommun är bäst i toppen och med stor bredd.  Kommunens förvaltningar har dialog och samverkan med det lokala civilsamhället.

Många olika möten sker, där dialogen mellan politik, förvaltning och civilsamhälle bidrar till delaktighet i utvecklingsfrågor. Alltifrån trygghet, fritid, hemlöshet, klimat mm.

Kriser kommer, den senaste med ukrainakriget, vilket bidragit till att kommunen fått ökad förståelse för och kunskap om civilsamhällets betydelse i olika typer av krishantering.

Kommunen är tydlig med vikten av civilsamhällets självständighet. Kommunen uppmuntrar och verkar i flera IOP och i olika råd med civilsamhället. Samverkansfrågan har tydlig prioritet. Alla vill samverka.

Det sker inom ramen för de enskilda föreningarna men också i den centrala mötespunkten Föreningarnas Hus.

Det civila samhället har en viktig roll i samhället, inte minst när det gäller människors möjlighet att påverka såväl sin egen vardag som samhället i stort. Alla behöver hjälpas åt för att nå en hållbar samhällsutveckling i Örebro.

Örebro är Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2022
Själva utmärkelsen, ”Gyllene koppen”, kommer att delas ut vid en ceremoni den 6 mars. Utdelningen kommer att ske i närvaro av representanter från Örebro kommun, föreningslivet och Sveriges föreningar.

  • Jag är stolt över att kommunen får ta emot den här utmärkelsen och jag vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt bidrar till att skapa engagemang. Föreningar är en viktig del av civilsamhället och bidrar till samhället genom att skapa forum för gemenskap, förståelse för andra människor såväl som att de bidrar till en kunskap för hur demokrati fungerar, säger John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.
  • Örebro har hållbart och tålmodigt genomfört ett komplicerat arbete och stöd till föreningslivet samtidigt som Örebro kommun ambitiöst arbetat för att föreningar kan utvecklas utifrån långsiktiga förutsättningar” säger Gunnar Nilsson, juryns ordförande.
  • Det är ingen tillfällighet att Örebro kommun är den första kommun som får detta populära pris för andra gången. Örebro kommun har länge legat i toppen när det gäller föreningsvänlighet. Man fick priset redan 2010 när den första ”Gyllene koppen” delades ut, säger Sveriges Föreningars ordförande.
Posted in Nyheter.