Om vaccinering mot Covid-19 på flertalet språk

Folkhälsomyndigheten har tagit fram faktablad som syftar till att verka som stöd före, under och efter vaccinering mot Covid-19 på flertalet språk, bland annat; engelska, arabiska, somaliska, persiska/farsi, romani kalderash och dari. Informationen svarar bland annat på frågor om vem som erbjuds vaccinering, hur vaccinationen går till, och hur vaccinationen skyddar.

Faktabladen finns på Folkhälsomyndighetens hemsida och får spridas fritt:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/t/till-dig-som-vaccinerar-dig-mot-covid-19/

Posted in Nyheter.