Nytt projektstöd för föreningar

Fritidsnämnden har beslutat att avsätta 500 000 kronor till ett nytt projektbidrag 2017 i syfte att stödja föreningar som vill utveckla sin verksamhet genom nyskapande och kvalitetshöjande åtgärder. Målsättningen är ökad aktivitetsgrad och delaktighet. Bidrag kan till exempel ges för ledarrekrytering, utbildning, informations- och marknadsföringsinsatser.

Mer information om projektstödet

Posted in Nyheter.