Nya handböcker för Föreningsstöd 2018

De nya handböckerna för Föreningsstöd 2018 har nu beslutats av fritidsnämnden. En av årets nyheter är att Lokalkostnadsbidrag nu även beviljas för föreningar registrerade på Nivå 3 Verksamhet för äldre.
Justeringar och förtydligande av text och regler samt bidragsuppräkningar har gjorts i samtliga handböcker. Läs mer om alla årets nyheter på malmo.se och i handböckerna.

Posted in Nyheter.