Ny stadgemall för idrottsföreningar

Riksidrottsförbundet har gett ut en ny version av ”Stadgemall för idrottsföreningar”.
Observera att detta är en mall och inga stadgar som föreningen kan anta som sina egna, men använd dem gärna som utgångspunkt när det är aktuellt att revidera er förenings stadgar.
Speciellt avsnitten i 2 kap – §1, 2 och 5 angående idrottens värdegrund och dataskyddsförordningen rekommenderar vi att ni inför i föreningens egna stadgar.

Se stadgemallen

Posted in Nyheter.