Ny rapport pekar på idrottens samhällskraft

Den ojämlikhet som finns i samhället finns också i idrottsrörelsen. I tusentals idrottsföreningar finns en vilja att motverka den. När politiken har respekt och förtroende för idrottens folkrörelsestruktur finns stora möjligheter för idrottsrörelsen att både vara en självständig rörelse och en stark samhällskraft som möter stora samhällsutmaningar.

Den nya rapporten En fördjupad analys av idrotten och (o)jämlikheten från Centrum för idrottsforskning visar att föräldrars utbildningsbakgrund och ekonomiska kapacitet är avgörande för barnens idrottande.

– Rapporten bekräftar det vi redan vet – att de sociala skillnader som finns i samhället i stort också finns i idrotten. Det är något vi målmedvetet arbetar för att minska. Men vi kommer aldrig att lyckas helt så länge ojämlikheten och segregationen i samhället ökar, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Posted in Nyheter.