Ny medlem i MISO

Vi välkomnar Aktiv Ungdom i Malmö som ny medlem i MISO.
Aktiv Ungdom i Malmö är en barn- och ungdomsförening med aktiviteter som bl.a. dans, teater, bild och design.
www.aktivungdom.se/forening/malmo

Posted in MISO.