Ny inriktning för projektstöd för barn- och ungdomsidrott

Bild: RF-SISU Skåne

Nu öppnar RF-SISU SKåne för nya ansökningar via projektstödet. Projektstödet har ny inriktning för 2022/2023.

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd från RF-SISU Skåne.

Det finns numera två inriktningar som föreningen kan söka för; inkludering av underrepresenterade grupper, samt trygga och hållbara idrottsmiljöer.

Läs mer här:
https://www.rfsisu.se/skane/bidragochstod2/ekonomisktstod/projektstodbarn-ochungdomsidrott

Posted in Nyheter.