Ny forskningsrapport: ”Jämställdhet är en självklarhet”

Jämställdhet har en given plats i barn- och ungdomsverksamheten. Det svarar de allra flesta idrottsföreningar som deltagit i RF:s årliga forskningsrapport om jämställdhet som presenteras den 6 mars.

Läs rapporten ”Jämställdhet är en självklarhet” – hur idrottsföreningar förhåller sig till jämställdhet

Rapporten bygger på enkätsvar från 762 föreningar som sökt LOK-stöd för barn- och ungdomsverksamhet (7–25 år). Föreningarna representerar 48 specialidrottsförbund (SF) och finns utspridda i 196 av Sveriges 290 olika kommuner. I rapporten får vi ta del av föreningarnas bild av jämställdheten i den egna föreningen.

Sammantaget finns en positiv attityd till jämställdhet, och föreningarna verkar engagerade i frågan. Träningstider, ekonomiska resurser och förutsättningar för att tävla tycks också vara jämställt fördelat inom barn- och ungdomsidrotten.

Läs mer

Posted in Nyheter.