Nominera till Skånska idrottspriser 2020

Skånska Idrottspriser är RF-SISU Skånes egna pris där vi uppmärksammar årets idrottare, ledare, funktionär och förening.

Nu öppnar nomineringsperioden för Skånska Idrottspriser. Året 2020 är ett märkligt år där coronapandemin satt sin prägel över idrottsskåne. Därför kommer juryn ha ett nytt generellt tillägg i år. Att uppmärksamma föreningar, ledare, funktionärer och idrottare som gjort något alldeles extra detta speciella år skrivs in som ett extra kriterium och gäller för samtliga fyra kategorier.

Med anledning Coronapandemin görs ett generellt tillägg i kriterierna för Skånska Idrottspriser 2020:
Att uppmärksamma föreningar, ledare, funktionärer och idrottare som gjort något alldeles extra, med anledning av Coronapandemin.

I övrigt gäller följande kriterier:

Årets idrottsförening
Utmärkelsen tilldelas idrottsförening för framgångsrika och föredömligt utförda insatser inom barn– och ungdomsidrotten, vuxenidrotten eller elitidrotten i Skåne. En förening kan erhålla utmärkelsen mer än en gång.

Årets idrottsledare
Utmärkelsen tilldelas idrottsledare för framgångsrika och föredömligt utförda ledarinsatser inom idrotten i Skåne. En ledare kan endast erhålla utmärkelsen en gång.

Årets funktionär
Utmärkelsen tilldelas funktionär som utmärkt sig som domare, tränings/tävlingsfunktionär eller genom annat ideellt arbete inom föreningens verksamheter som tex kioskpersonal, materialförvaltare mm. En person som tar sig an uppgifter för att verksamheten skall fungera och ständigt har medlemmarnas bästa i fokus.

Årets idrottare
Utmärkelsen tilldelas en idrottsutövare eller lag som gjort en synnerligen framgångsrik idrottsprestation.

Nominering är möjlig till och med den 14 januari 2021.

Nominera här

Posted in Nyheter.