Nominera till Malmö stads pris för mänskliga rättigheter

Malmö stads pris för mänskliga rättigheter är ett pris som delas ut för att uppmärksamma en enskild person, grupp, förening, nätverk, organisation eller som utfört en insats inom området – mänskliga rättigheter. Detta innebär en insats som gjort skillnad för att motverka utanförskap och diskriminering eller främjat demokratin och möjligheten till delaktighet i Malmö.

Prissumman är på 50,000 kr.

Känner du någon/några som du skulle vilja nominera?
Mer information och nominera senast den 4 oktober på här:
https://malmo.se/Sa-arbetar-vi-med…/Antidiskriminering/Pris-for-manskliga-rattigheter.html

Posted in Nyheter.