MISOs yttrande gällande Föreningsstöd 2020

MISO har nu yttrat sig gällande förslag på förändringar i Föreningsstöd 2020.

Vi tackar alla medlemsföreningar för era svar och era synpunkter. Vissa synpunkter finns med i bilagt svar och andra tar vi med till de forum där föreningsstödet diskuteras.

MISO Remissvar Föreningsstöd 2020

Posted in MISO.